Monday, January 7, 2013

Solat Dalam Keadaan MengantukDiriwayatkan dari Anas r.a: “Nabi Muhammad SAW pernah bersabda: “Apabila seseorang mengantuk ketika sedang mengerjakan solat hendaklah ia tidur terlebih dahulu hingga ia mengerti apa yang ia katakan (atau ia bacakan).”

(al-Bukhari)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...