Monday, January 7, 2013

Menjejak Lanun Dan Bangsa Mujahid Di Nusantara


1. Tidak ramai yang sedar istilah ‘LANUN’ adalah berasal daripada perkataan ‘Iranun’ yang merupakan salah satu kaum di Sabah. Iranun bermaksud “Berkasih-kasihan” yang menunjukkan wujudnya sistem hubungan sosial yang amat erat, yang terikat oleh tali persaudaraan yang amat intim. Negeri asalnya adalah Tempasuk dan di jajahan Riau mereka di sebut ‘Ilanun’.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...